fbpx

Threadlift 埋线提拉

埋线能达到其目的:在非手术和微创治疗中提起和恢复下垂的脸颊,下颌,鼻子和脖子区域,随着对皮肤护理需求的增长,该方法的普及程度越来越高,而对皮肤护理的需求却越来越少。

该技术使用由倒钩组成的 100% 具有生物相容性和生物吸收性的线作为脚手架,可提起人脸下垂的柔软组织,从而刺激胶原蛋白的产生 - 从而弥补面部的枯竭。

更重要的是,结果几乎是立竿见影的-立即为客户提供更紧密,更新鲜,更自然的外观,随着时间的推移会变得更好,最佳的使用时间为 9 到18个月,具体取决于所选择的螺纹,一个人的状况和期望的结果。称其为许多男人和女人的解决方案,避免了整容所需的精力和恢复时间。

埋线可以在哪里以及如何使用?

在下垂的脸,下垂的脸颊,下巴,脖子和下眼的眼睛上,使用拉线来勾勒和改善一个人的脸,使它们的轮廓更加鲜明和年轻。它也可以用在鼻梁上,以获得更高,更清晰的外观。

埋线提拉类型

韩国提拉

 • 来自韩国的 NCOG 线程
 • 包含 PDO(聚对二氧环己酮 ),一种可吸收的合成材料
 • 持续刺激胶原蛋白的合成
 • 该线程的多功能性在多个面部应用程序中都非常出色
 • 提起下垂的脸庞,下垂的下颚,眉毛,鼻子,增加体量
 • 面部轮廓和纤细面容的流行选择

Silhouette Soft ®

 • 包括螺纹和圆锥体
 • 由可溶解的线雕用聚左乳酸 (PLLA) 制成
 • 用于将线雕固定在皮肤上
 • 微锥体将线固定在适当位置并刺激胶原蛋白的产生
 • 替代枯竭的面部
 • 融合了聚乳酸和韩国外科缝合线,使用寿命更长

Happy Lift™

 • 由聚左乳酸 (PLLA) 和己内酯生产,p(LA-CL)
 • 己内酯像一把小雨伞一样被编织到面部组织中
 • 形成支撑和提拉松弛肌肤的结构
 • 将它们固定在适当位置,立即产生自然提拉效果
 • 倒钩刺激胶原蛋白的合成
 • 透明质酸和弹性蛋白可刷新,恢复活力并恢复自然的五官

埋线是否疼痛?

在 Ageless Medical,我们的目标是最让患者大程度地减少在疗程的不适。对于埋线提拉,我们会在治疗之前先在皮肤上进行局部麻醉。

是否有任何恢复期和副作用?

患者可以在治疗后立即恢复日常活动。治疗部位可能会出现轻微的瘀伤,而线位于皮肤下方的部位会出现轻微的肿胀,这种效果通常会在大约 24 - 48小时(有时是几天)后消失。

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.