fbpx

     

ThermiVa 阴道紧肤术

     

     

ThermiVa 阴道紧肤术是一种非手术性程序来治疗过度拉扯或更年期后的阴道。

这些包括生理与功能性改变,例如阴道墙变薄、阴道下垂、性快感减低与尿失禁。

利用射频产生的温度效应,ThermiVa 能重塑现有的胶原蛋白并促进胶原蛋白的制造,从而使阴道壁变紧和恢复活力。

     

     

谁最适合ThermiVa 阴道紧肤术疗程?

任何需要一些女性活力的女性都是ThermiVa的理想人选。

女性针对阴道最困扰的问题包括:

 • 难以达到性高潮
 • 阴道出汗过多
 • 整个性交过程中缺乏感觉或摩擦
 • 痛苦的性交
 • 绝经后萎缩 (阴道墙变薄)
 • 阴唇下垂
 • 阴道干燥
 • 阴道松弛
 • 尿失禁(膀胱漏尿)

     

     

需要多久的恢复期恢复期?

由于这项疗程是非侵入性与非手术性,因此没有任何恢复期。你可以在进行疗程后立刻恢复日常活动。

     

     

需要几次疗程?多久才能看到效果?

ThermiVa 阴道紧肤术是在 3 个月中进行 3 次疗程。成效是立即显著,第一次疗程后就可观察显著进步,而在第三次疗程后变得最佳。

ThermiVa 持续约 9-12个月,建议患者此后每年接受一次维持治疗。

     

     

疗程会疼痛吗?

不会疼痛。ThermiVa 是一种非常舒适和耐受性良好的疗程。它能在医师的诊所内进行,无需手术或麻醉药。患者一般每隔一个月接受 3 次 30 分钟疗程。

     

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.