fbpx

什么是 Thermage FLX 热玛吉?

随着年龄的增长,皮肤中的胶原蛋白会流失,导致细纹,皱纹,皮肤松弛和松弛。Thermage FLX 热玛吉以无创地减少细纹和皱纹的外观而闻名。Thermage 是唯一获得美国食品与药物监督局认证的非侵入性眼部治疗方法。这种治疗方法可以有效安全地治疗大多数身体部位的细纹和皱纹,包括脸部,颈部,眼睛,肚子,手臂,手,大腿和臀部,而无需经过刀或多次注射。

Thermage 利用获得专利的单极电容式射频(Monopolar Capacitive Radiofrequency)技术安全,均匀地传递到皮肤层中,并更新胶原蛋白,从而立即使皮肤紧致并定义清晰的三维皮肤轮廓。

AccuREPTM 技术可自动调整每个能量脉冲,以进行更精确和一致的治疗,适合您的皮肤。这种温和的加热能收紧现有的胶原蛋白并刺激新胶原蛋白的产生,而对患者而言几乎没有恢复期。

Thermage FLX 可以治疗什么?

Thermage 的治疗可有效安全地治疗大多数身体部位的细纹和皱纹,包括脸部颈部眼睛,肚子,手臂,,大腿和臀部。Thermage 还可以抚平身体上,凹凸不平的皮肤,并暂时减少橘皮组织的外观。

Thermage FLX 疗程的原理为何?

Thermage 运用单极射频(Mono-polar RF)技术加热皮肤的深层,使胶原纤维收缩,立即改善皮肤松弛或松弛的外观,使您的皮肤更加光滑,紧致和年轻。
Thermage 只需一次治疗即可工作,无恢复期,而且效果自然。

Thermage FLX 治疗过程感觉如何?

当在进行治疗时,每当探头接触到皮肤时,会感觉到短暂的冰凉感,接着是短暂热度深入肌肤的加热感,并会在感觉到冰凉感。发热的感觉代表您皮肤深层已经达到有效的温度并进行着胶原蛋白的重塑。您也会感觉到轻微的震动感,从而增加了疗程的舒适感。在治疗的整个过程中,医生会持续询问您对于加热的感觉,以帮助您平衡舒适度并获得最佳效果。

Thermage FLX 治疗应注意什么?

Thermage 应该在您获得注射剂之前或之后的一个月进行。 对于后期治疗,患者可以照常进行化妆和淋浴。 强烈建议使用防晒霜,以保护皮肤免受阳光伤害。

Thermage FLX 有什么好处?

 • 该过程很快速,几乎没恢复期,患者可以恢复正常活动。
 • 身体经过天然的胶原蛋白重建过程后,效果将继续改善。
 • 该疗程适合所有皮肤类型和肤色。
 • 该疗程可在整个脸部和身体其他部位(例如肚子和大腿内侧)提供自然的外观效果,从而改善下垂的肌肤。

需要几次疗程?

Thermage 疗程大多数患者通常只需进行单次的治疗。可能需要进行后续保养来维持,而且没有修复期。

疗程后多久看到效果并维持多久?

疗程后隨著体內膠原蛋白被激發而收紧及增生,效果会渐渐更明显。大多数人而言,在进行单次疗程的两个月至六个月后逐渐会出现皮肤明显紧致的效果。临床研究指出一次疗程效果可长达 12个月。

是时候拥有您的美了。

立即预约/查询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.