fbpx

     

SmartXide Dot 二氧化碳激光

     

     

SmartXide Dot 二氧化碳激光适合用于治疗针对因太阳破坏、暗疮留疤、细纹、皱纹、皮肤松弛和皮肤粗糙而造成的色素异常。

二氧化碳激光不仅可以提供好疗效,它更能安全并快速的做到。

二氧化碳激光使用烧蚀性分数重铺表面技术在皮肤上造成微观损伤,从而刺激产生新的胶原蛋白,从而形成全新的皮肤层。

     

     

SmartXide DOT 二氧化碳激光如何运作?

在治疗过程中,SmartXide DOT 二氧化碳激光会释放激光束,并将其分成许多小微束。 它利用 “点状” 图案在真皮上形成最佳的微观穿孔,而每个微观孔周围的皮肤保持完整。 这样可以使皮肤从这些微小 “斑点” 的边缘更快地愈合,从而显着改善整体肤色并减少患者的恢复期。

     

     

SmartXide二氧化碳激光能治疗什么?

它可以治疗表现出顽固状况的皮肤深部,例如增生性疤痕和瘢痕疙瘩,深层皱纹,粗糙的皮肤纹理和大毛孔。 它也用于治疗表皮和皮肤色素沉着,例如黑眼圈,光老化的皮肤和表皮痣。

SmartXide二氧化碳激光
治疗可用于身体的任何部位,尤其是面部,颈部,胸部和手以及眼睛和嘴唇周围的困难区域。

     

     

需要多久的恢复期?

SmartXide 二氧化碳激光护理需要大约 4 至 5 天的恢复期。

皮肤在首两天会变得泛红,而伤口结痂会在第四或第五天后剥落,从而使肤色更加白净光滑。

     

     

需要几次疗程?

疗程的次数取决于疤痕的严重性。一般上在 4 至 6 周内的 4 至 5 次疗程就可看到最佳成绩。

     

     

疗程对较暗沉皮肤是否安全?

SmartXide二氧化碳激光治疗对于深色皮肤类型的痤疮疤痕治疗是安全的。 可以使用 二氧化碳激光安全治疗所有类型的皮肤。 对于这些患者,重要的是要有经验的激光外科医生定期进行这些治疗。

     

是时候拥有你的美了。

立即预约/查询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  [select Enquiries id:some_select "Please Select/请选择/Silahkan pilih/Tôi muốn hỏi về" "General Enquiries/通用查询/Pertanyaan Umum/Vui lòng Chọn " "Feedback/反馈意见/Timbal Balik/Yêu cầu chung " "optgroup-Face 面部 Wajah" "Double Chin 双下巴 Dagu Ganda" "Folds & Lines (Forehead, Jaw, Chin) 皱纹 Lipatan & Garis (Dahi, Rahang, Dagu)" "Jowl Slimming 瘦下颚 Penirus Rahang" "Nose Beautification 美化鼻梁 Mempercantik Hidung" "V-Shape Face Contouring & Lifting 脸型与轮廓修饰 Kontur Wajah Bentuk V & Lifting" "endoptgroup" "optgroup-Neck 颈项护理 Leher" "Neck Lines & Sagginess 颈部皱纹和下垂 Garis Leher & Kendur " "endoptgroup" "optgroup-Skin 皮肤护理 Kulit" "Acne & Scar Treatments 痤疮疤痕护理 Perawatan Jerawat & Bekas Luka" "Ageing, Laxity, Wrinkles & Lines 抗老,皮肤松弛,皱纹 Penuaan, Kelemahan, Keriput & garis-garis halus" "Dehydrated Skin & Dullness 干燥与暗沉皮肤" "Pigmentation 色素沉着皮肤 Pigmentasi" "endoptgroup" "optgroup-Eye 眼部护理 Mata" "Dark Eye Circle 黑眼圈" "Eye Bags 眼袋" "Droopy Eyelids 眼睑下垂" "Crowfeet & Frown Lines 鱼尾纹和皱眉纹" "endoptgroup" "optgroup-Body 身体护理 Tubuh" "Back Acne 背部痤疮" "Abs, Butts & Thighs 腹肌、臀部和大腿" "Body Slimming & Firming 瘦身紧致 Pelangsing & Pengencang Tubuh" "Stretch Marks 妊娠纹" "Urinary Incontinence 尿失禁 Inkontinensia urin" "Vagina Rejuvenation & Tightening 阴道紧肤术 Peremajaan & Pengencangan Vagina" "endoptgroup" "optgroup-Hair 毛发 Rambut" "Hair Regrowth 头发再生 Pertumbuhan kembali rambut "endoptgroup" "optgroup-" "Hair Removal 除毛 Penghilang rambut" "endoptgroup" "optgroup-Procedures 疗程 Prosedur" "Agnes" "Botulinum Toxins 肉毒杆菌" "Dermal Fillers 填充剂" "HIFU 高强度聚焦超声波" "Lasers 激光" "Profhilo 逆时针" "Rejuran 丽珠兰" "Regenera Activa" "Skin Boosters 水光针" "Thread Lift 埋线提拉" "Ultherapy 超声刀" "Coolsculpting 酷塑冷冻溶脂" "Emsculpt Neo 美修斯" "Emsella 私密修护椅" "Products 医美产品 Produk Sản phẩm " "endoptgroup"]

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.