fbpx

     

Skin Booster 水光针

     

     

随着年龄的增长,许多男女面临着皮肤干燥,干燥,皱纹和暗沉的问题。原因是身体无法产生足够的透明质酸(HA)与胶原蛋白来更替,导致皮肤变得干燥、松弛、粗糙与充满皱纹。

水光针疗法,就是将透明质酸注射入皮肤,让皮肤能补充水分与变得饱和,重新打造脸颊圆润的青春模样。

     

     

水光针如何运作?

水光针是一种稳定的透明质酸,被注射入皮肤浅层。在治疗过程中,一系列的显微注射正好在皮肤表面下方进行。
这些显微注射用来启动成纤维细胞,一种促进新的胶原蛋白与弹性蛋白产生的细胞,它也能输送透明质酸,让皮肤保湿。

随着水分保持力的增加,皮肤变得更紧实,并具有更健康更结实的结构。 深层补水有助于改善弹性,减少表面粗糙度和孔径,使肤色具有亮丽露水的效果,并具有紧肤效果。

水光针适用于各年龄阶层的男女,从20多岁用于预防性治疗来让老化减速,至40多至60多岁来治疗光损坏皮肤。

     

     

水光针能治疗什么?

强烈推荐这项疗程给想要改善皮肤整体素质与保湿的患者。它能让皮肤有足够水分,打造光亮与水嫩嫩的皮肤。

水光针也可以注射在手部、颈项与胸前肩颈。

     

     

需要几次疗程?

为了最佳成效,可建议每个月进行一次疗程,共 3 次疗程。而之后每半年进行保养疗程。

     

     

需要多久的恢复期

疗程无需恢复期,患者可在疗程后恢复一般日常活动。

     

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.