fbpx

 

随着科学的进步,通过非手术方式去除脂肪,紧致肌肤和增加肌肉的方法越来越受欢迎。这些身体轮廓和减脂治疗通常不需要切口或麻醉,并且通常没有恢复期。

治疗方案

Coolsculpting_Scene3_Still_09-min copy 3
Emsculpt-NEO_PIC_Female-model_6911_EN100-scaled
BTL_Exilis_System_PIC_MG_1581-scaled
DSC_6349-scaled

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.