fbpx

     

什么是Rejuran 丽珠兰?

源自于韩国,并在日本与韩国首先登场的 Rejuran 丽珠兰再生注射,能让使用者的皮肤变得滑嫩、饱满,并被视为更健康,年轻的皮肤。

它可以将多核苷酸(PN / PDRN)DNA输送到人的皮肤中,并有助于在衰老和受损部位愈合伤口。 有人甚至将其称为抗衰老注射剂 - 它通过刺激 DNA 的再生能力来优化皮肤健康,从而极大地改善了皮肤的整体外观。

而且,Rejuran 丽珠兰注射安全,也与人体DNA生物符合,并不会有副作用或像填充剂一般塑造脸部特征。

     

     

如何并在哪个部位使用 Rejuran 丽珠兰?

这个技巧启动人皮肤自我修复再生和愈合的能力,改善疤痕、发炎、皱纹、弹性等。

它有能力促进与刺激胶原蛋白的制造,控制皮脂的制造,让因为老化或环境影响而变薄与受损的皮肤,维持皮肤的油与水份,并缩小毛孔。这是解决所有皮肤问题的好方法,尤其是针对眼睛,脖子和手等的娇嫩部位。

嫩肤
• 皮肤变得饱满
• 紧肤
• 改善肤色/质量
• 黑眼圈和缩小毛孔

皱纹
• 眼睛周围
• 嘴巴周围
• 颈部

疤痕治疗
• 痤疮疤痕
• 凹陷的疤痕
• 妊娠纹

     

     

Rejuran 丽珠兰注射会疼痛吗?

在 Ageless Medical,我们的目标是希望减少各种疗程与护理会让患者带来的不适。

Rejuran 丽珠兰再生注射疗程会在皮肤上先进行局部麻醉,让皮肤完全麻醉后才开始数个微型针,将多聚核苷酸注射入浅表组织,让皮肤细胞重生。

     

     

需要多少的恢复期?

接受疗程的部位可能在疗程当天有轻微红肿的现象,但这会在 24 小时内完全消失,让顾客能几乎立刻恢复日常生活。

另外,  Rejuran 丽珠兰注射与填充剂不一样,注射丽珠兰再生注射之后不会有脸部变形、面积和肿块的风险。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.