fbpx

     

什么事Q-Switched Nd: YAG 激光?

Q-Switched Nd: YAG 激光科技产生1064nm, 532nmG, Gold Toning & Ruvy Touch四种不同波长的激光,以高能量直接照射皮肤底层黑色素,改善色斑问题,并能加速血液循环,增加细胞活力,刺激胶原蛋白再生,增加肌肤弹性。

     

     

Q-Switched 激光能治疗什么?

 • 色素沉着,例如黄褐斑、雀斑、老人斑、暗疮、色素沉着过度与其他褐色胎记
 • 暗疮疤痕
 • 色素沉着病变
 • 血管病变
 • 脸部毛细孔血管扩张
 • 毛孔粗大
 • 皱纹与细纹
 • 纹身

     

     

需要几次疗程?

疗程的次数因人而异。根据色素沉着血管病变种类,这种疗程一般需要 3 至 6 次疗程。色素沉着会在疗程与疗程间继续淡化。

     

     

需要多久的恢复期?

进行激光后,你可以立刻恢复日常活动。有些患者可能会在皮肤上出现粉红色红晕,但这在几小时内就会消失。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.