fbpx

     

我们的医生

蓝美兰医生

拥有超过20年医疗经验与 15 年医美经验,也是新加坡医美领域的先锋之一。

蓝医生推广使用微创和无创的医美技术来塑造出自然美的感觉。

她获得大批海内外顾客,同行与行业巨头的支持与厚爱。

身为领先医美培训师,蓝医生乐于与顾客和社区分享第一手知识与科技的进步等。蓝医生的热忱与宗旨就是不断分享,训练并与同行合作等。

身为医美界的领袖,蓝医生会定期训练基本与高等填充剂与肉毒杆菌 打针技术,包括海内外全球最大的公司 - Allergan, Galderma 和 Ipsen。

蓝医生深信一起与同行合作来提升整体医美界的水平,素质,经验与成绩。创造未来更好的医美世界。

蓝医生也深信回馈社会的重要性。从 2009 年,蓝医生就亲自与一组医生到樟宜监狱做义工,为囚犯清除纹身。

她在 2014 年获颁新加坡监狱颁发的5年服务奖,并在 2019 年荣获 10 年服务奖。

专业认证

培训师:Q-Med Galderma Restylane®️ 填充剂系列
培训师:Allergan Juvederm®️ 填充剂系列
培训师:Allergan 肉毒杆菌
培训师:Ipsen Dysport®️
培训师:Menarini 埋线提升
培训师:Allergan 医美学院
顾问委员:Rejuran by Pharma Research Pte Ltd 2018
主导委员会:Ipsen 国际培训训练员计划
审查委员会:Galderma 培训训练员计划

     

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.