fbpx

什么是 INTRAcel 分段微针射频?

INTRAcel 分段微针射频治疗可通过微针传递部分射频脉冲,以治疗痤疮疤痕,毛孔和皱纹。 细小的绝缘针以一定的深度刺入皮肤,而不会损坏皮肤的顶层,从而刺激胶原蛋白和弹性蛋白的产生。 这有助于减少痤疮疤痕,最大程度地减少毛孔和皱纹并收紧皮肤,从而使肌肤全面恢复活力。

INTRAcel 如何发挥作用?

INTRAcel 结合三种治疗:射频,微针和分段次治疗治疗。 INTRAcel黄金微针将射频和微针相结合,采用分段式点阵射频微针技术。绝缘的微针在与皮肤接触时会形成细微的伤口。 除 0.3mm 的尖端外,其他所有针头都是绝缘的,射频仅向目标区域发射射频信号,而不会损坏皮肤表面。 人体通过开始其愈合过程做出反应,重塑胶原蛋白,使治疗部位和周围皮肤新生,健康,更强壮。

INTRAcel 可用于治疗各种深度的皮肤,并根据患者的皮肤状况和面部的不同区域提供定制的能量。

INTRAcel 可以治疗什么?

INTRAcel 可消除痤疮和痤疮疤痕,缩小毛孔,改善皮肤纹理,收紧松弛和松弛的皮肤并减少细纹和皱纹。

需要几次疗程?

为了获得最佳效果,需要进行 INTRAcel 治疗的次数因患者而异。 我们通常建议间隔一个月进行大约三个疗程。 结果将逐渐出现,并且在六个月左右时最为明显。

是否有任何恢复期和副作用?

患者可能会在治疗部位发红,并且由于插入了微针可能会出现轻度肿胀,这些症状会在几天后消退。

是时候拥有您的美了。

立即预约/查询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.