fbpx

在 Ageless Medical,我们了解私密处的护理已不是禁忌课题,而男女都着手去改善私密处健康以提高自信心和婚姻亲密感。

Ageless Medical 的私密健康护理帮助患者掌控自己的私密处健康。

我们通过无需恢复期的非手术疗程,来解决私密与敏感的问题,例如无法控制漏尿情况、阴道干燥、女性生理老化造成的不适、生孩子或更年期,以及男性的性高潮功能障碍会降低性快感。

立即通过咨询我们的医生来恢复您的私密健康。

治疗方案

BTL_Emsella_PIC_Model_2025
Exilis femme

是时候拥有您的美丽了

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.