fbpx

美的艺术与科学

建立在知识、美术、科学与科技的完美混合,我们自然美的灵巧会让你每时每刻能够活得更好,并让你实现更伟大的梦。推出超越时空的冻龄之美改变,让你有完美的优点。

医美治疗

我们的医生

Loading

Thread Lift: Non-Surgical Face Lift to Restore and Lift Facial Contours

Lift and rejuvenate saggy cheeks, jaw, nose and neck area for a beautiful facial contour.

Correct Signs of Ageing with CollagenBooster Ellanse 少女针 Part 1

Collagen Booster corrects wrinkles, volumise and sculpt face while stimulating the production of your body’s own collagen.

超越美的定义

我们的医疗董事: 蓝美兰医生

作为医美领域的领导者,拥有超过15年的经验,蓝医生的专业知识涵盖范围广泛的侵入性到非侵入性程序和惯例。 通过安全,精确和激情不断增强和完善每个人的自然美,赢得客户的喜爱和支持 - 她追求让每个人拥有年轻和自然的效果。

我们的医生团队

现在加入获取我们的独家新闻,邀请,促销等。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.