fbpx

     

Sự tự tin là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có thể tự cho mình. Đó là điều mà chúng tôi tại Ageless Medical cố gắng đạt được cho khách hàng của chúng tôi mỗi ngày.

Bằng cách hiểu mong muốn và mối quan tâm của bạn, chúng tôi có thể xác định và cá nhân hóa các phương pháp điều trị sẽ giải quyết nhu cầu của bạn. Cho dù đó là một sự chuyển giao tế bào tóc, mọc lại tóc hoặc loại bỏ tóc trong suy nghĩ của bạn, một điều chắc chắn là - chúng tôi tận tụy khiến cho bạn là phiên bản đẹp tự nhiên nhát của mình.

     

điều trị

Đã đến lúc sở hữu vẻ đẹp của bạn.

Lên lịch hẹn/đặt câu hỏi ngay

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.