fbpx

全新Emsculpt Neo Edge 侧腰疗程

 Ageless Medical 很荣幸成为新加坡第一家提供  Emsculpt Neo Edge 侧腰疗程 的医美诊所!

什么是 Emsculpt Neo Edge 美修斯侧腰疗程?

全球首创及唯一,全新 Emsculpt Neo Edge 侧腰疗程,革新技术加以双磁圈 HIFEM+™技术,完美覆盖侧腰脂肪层及表层至深层的肌肉层,释放两倍 HIFEM+™及 SYNCHRODE™波段双重能量,增肌减脂范围扩大50%,30分钟令肌肉产生更高频收缩达致增肌成效,同时令脂肪细胞自然凋亡,减少脂肪层厚度,效果更胜。

全新的 Emsculpt Neo Edge 美修斯侧腰疗程在技术上有什么新突破?

emsculpt Neo, ageless medical, ageless medi aesthetics, burn fat, build muscles, Emsculpt Neo Edge

球首创及唯一,全新 Emsculp eo Edge 侧腰疗程,加以双磁圈(Double Coil) HIFEM™技术,能释放两倍HIFEM+™及四倍Synchrode ™波段双重能量,30分钟令肌肉产生更高频收缩达致增肌成效,同时令脂肪细胞自然凋亡,减少脂肪层厚度,效果更胜。此外,新手握把能完美覆盖侧腰脂肪层及表层至深层的肌肉层 (腹外斜肌, 腹内斜肌, 腹横肌),增肌减脂范围亦扩大50%,夹击难减侧腰,重塑腰线。

Emsculpt Neo有什么效果?

7份医学报告证实,4星期4次疗程,有效令该疗程部位的肌肉增加达25%,脂肪减少达30%,腹直肌分离改善19%,腰围减少 5.9cm,速见增肌减脂成效。
全新 Emsculpt Neo Edge 侧腰疗程,增肌减脂范围扩大50%,夹击难减侧腰,重塑腰线。

Emsculpt Neo, Emsculpt Neo Edge, Ageless medical, Lat

治疗感觉如何和是否有恢复期?

治疗部位会感到微暖,同时肌肉会被牵拉收缩,但不会感到痛楚及不适,绝对安全Emsculpt Neo 中的HIFEM+™高频收缩设计备有带走乳酸功能,预防因肌肉持续运动后积聚大量乳酸而引起的酸痛。

治疗在 30 分钟内完成,没有任何恢复期,可即时如常活动。

是时候拥有您的美了

立即预约/查询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.