fbpx

什么是 Ellansé 少女针?

传统的真皮填充剂只能解决皮肤上的细纹,皱纹和褶皱。 Ellansé 少女针不仅可以纠正这些皱纹和皱纹,还可以刺激人体自身的胶原蛋白来真正治疗面部衰老的潜在原因。

由于其独特的特性,除刺激人体自身胶原蛋白外,患者还可以快速纠正皱纹。效果是渐进的和持久的,给人一种自然的青春外观。

 • Ellansé 的作用与其他填充剂不同
 • 它具有独特的特性,可以立即填充和丰满脸部,同时刺激自己的胶原蛋白
 • 它的效果能持续 2 年,使其成为一种具有成本效益的治疗方法。

胶原蛋白是我们皮肤中天然发现的重要支撑结构之一,有助于保持适当的紧致性,弹性和柔软性。随着时间的流逝,我们的皮肤逐渐失去其天然胶原蛋白,导致面部松弛以及皱纹和褶皱的形成。

Ellansé 能治疗什么?

治疗范围包括木偶线,法令纹、,下巴轮廓,下巴线,脸颊隆起,前额,太阳穴和额头。治疗大约需要30分钟,并且仅需一个疗程即可获得立即的效果和长期的矫正,使其成为具有成本效益的治疗方法。
collagen booster

Ellansé 如何发挥作用?

如果老化的皮肤失去了其结构蛋白(胶原蛋白和弹性蛋白),就会松弛并开始下垂,这会导致疲劳和老化的外观。

 • 降低胶原蛋白水平
 • 组织学特征的变化
 • 超微结构的变化
 • 原纤维断裂,成纤维细胞不能再结合

老化皮肤中的胶原蛋白:
Collagen booster
青春肌肤中的胶原蛋:
collagen booster

Ellansé 利用人体的自然反应来刺激自身胶原蛋白的形成。
collagen booster

为什么选择 Ellansé?

 • 抚平皱纹和表皮
 • 皮肤变得饱满
 • 紧致提拉皮肤
 • 效果持续2年以上
 • 快速恢复

需要几次疗程?

通常只需要一个疗程,两年后可以重复治疗。

效果能持续多久?

填充剂的效果是立竿见影的,并且随着时间的推移,填充剂会再生我们自己的胶原蛋白并改善皮肤质量,效果会更好。与常规的透明质酸填充剂可持续约 12 个月相比,Ellansé 可持续 2 年。

Ellansé 少女针的更多信息:

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.