fbpx

     

什么是双黄色激光?

Dual Yellow Laser 双黄色激光是经过美国食品与药物监督局批准的多波长激光治疗。绿色与黄色的光对针对皮肤色素沉着例如黑斑病、暗疮与翻红、还有其他血光损坏例如脂溢性角化病十分有效。

     

     

双黄色激光何发挥作用?

双黄色激光使用基于溴化铜的激光技术,提供两种不同的波长 511nm 和 578nm。这些波长与血管(血红蛋白)和色素沉着(黑色素)发色团的吸收峰很好地对应。

激光能够到达真皮深层,并被色素吸收而不会伤害周围的组织。

黄色的光温和地破坏引起痤疮的细菌,并凝结过度活跃的皮脂腺,进而减少皮脂的产生,消除痤疮。它还刺激皮肤中胶原蛋白的产生,有助于平整疤痕。

同时,在治疗期间,绿光可以瞄准斑点和色素沉着,例如黑斑,酒渣鼻,棕色斑点,黑眼圈和雀斑,这些都是由老化或光损伤引起的。然后,能量被下面的血管吸收,分解皮肤色素并减少黑色素的产生,而所有这些都不会损坏周围的组织。

     

     

双黄色激光能治疗什么?

色素沉着

它可以抵抗多种皮肤色素沉着问题,例如黄褐斑,黑斑,褐色斑点和由于老化或日晒造成的色素沉着。

暗疮,痤疮疤痕和妊娠纹

黄色的光破坏导致暗疮的细菌,并控制皮脂腺减少皮脂的产生也避免留疤。这也适合用于去除妊娠纹。

皮赘、 疣、痣

它能有效的去除皮赘和痣。与传统表面整形激光不一样,双黄激光能在不造成流血,也不会破坏周围皮肤的情况下去除皮肤生长物。

亮肤嫩肤

当激光增加胶原蛋白的制造,它有助于治疗细纹和皱纹,并带来全面的提亮和振兴效果。

     

     

为什么选择双黄色激光?

它可以在一个疗程中改善一些色素沉着问题。还可以在几个疗程内实现嫩肤和提亮肤色,红斑痤疮或面部发红以及痤疮的治疗!这种疗程适合大部分皮肤与身体部位,包括脸部、颈项、胸口、背部、手臂与腿。

与一般其他激光不同的是,黄色激光不是在皮肤表层制造微型伤口,而是不会破坏皮肤表层的轻柔激光治疗。

由于热量在皮肤表面分散,因此使治疗变得非常舒适,从而大大减少了不适感。

     

     

是否有任何恢复期和副作用?

患者能恢复一般日常活动。他们可能在治疗部位感到泛红与微肿,但这会在几个小时内消失。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.