fbpx

     

什么是真皮层填充剂?

真皮层填充剂 是最受欢迎的医美疗程,因为它无需开刀就能得到快速的成效。它是注射入皮肤底下的胶状的物品,能让脸部更加年轻。

它一般用来填充脸部,补充脸部面积的流逝,淡化纹路与皱纹,改善与加强脸部曲线。

我们使用美国食品药品监督管理局批准的透明质酸填充剂,而它能被人体吸收并代谢。

     

     

真皮层填充剂的多用途

抗老化作用
Ageless Medical, Dr Lam Bee Lan, Botulinum Toxins, Botox, Wrinkles, fine lines
填充取代面积流失与填补皱纹

当我们老化,身体制造胶原蛋白的过程就会放慢,也会经历脂肪流失/重新分布,骨质流失;皮肤会失去面积与弹性,导致空洞,下垂的脸、下巴和形成静态与动态的纹路。

真皮层填充剂能注射入脸部皮肤底下凹陷处,例如额头、眼睛底下、太阳穴和胸前肩颈,来填充与淡化皱纹,恢复皮肤青春的样貌。

笑纹

很深的笑纹会让人看起来像是瞬间老化。补了这些纹路能让我们看起来年轻几岁。

脸部改造(鼻子,脸颊,下巴,嘴唇)
fillers

鼻子

鼻子填充剂能为拥有塌鼻梁、歪鼻子和短鼻子的顾客带来非常好的疗效。考虑到脸部从额头、鼻子、嘴唇到下巴的和谐,填充剂能用来改善鼻梁与重塑鼻尖。

脸颊

真皮层填充剂不仅能帮助改造扁平或凹陷的脸颊,它也能提升下巴与软化鼻唇沟(笑纹)来导正脸颊情况。拥有面积的脸颊也可以帮助减少眼袋的出现。

下巴

不明显的下巴线和退缩颏导致脸部特征不够明显。利用真皮层填充剂能加强下巴线和下巴,让脸部更有轮廓与美感。

嘴唇

真皮层填充剂能增添形状,构造与面积,改善薄与干裂嘴唇的样子。

填充剂能用来改正背的厚度。

黑眼圈与眼袋

造成黑眼圈的因素有很多,包括凹陷眼睛下方或眼睛周围有色素。

若是因眼睛下方凹陷造成黑眼圈,眼睛填充剂可以填补泪沟来减少黑眼圈。

填补了眼睛下方周围,眼睛填充剂立刻将眼袋去除,呈现光鲜效果与恢复元气。

     

     

真皮层填充剂的类型

真皮层填充剂 Dermal Fillers

透明质酸填充剂: Restylane, Teosyal and Juvederm

由透明质酸制成,一种人体自然产生的物质,可将水分保持在我们的皮肤中。

随着年龄的增长,我们的身体无法补充丢失的透明质酸,从而导致皮肤紧致度和丰满度下降。

皮肤中HA含量的增加有助于保持水分,改善弹性,减少表面粗糙度和毛孔大小,使肤色看上去更紧致,更柔软。治疗效果将持续6到9个月。

非透明质酸填充剂:少女针 (一般誉为“胶原蛋白加强剂”)

Ellanse 的作用与其他玻尿酸填充剂不同。

它具有独特的特性,可立即填充和丰盈脸部,同时刺激您自己的胶原蛋白。

它持续 2 年,使其成为一种具有成本效益的治疗方法。

与传统的透明质酸填充剂不同,Ellansé 少女针通过刺激人体自身的胶原蛋白来治疗面部衰老的根本原因,从而纠正皱纹和根部皱纹。 Ellansé 以其长达 2 年的长效作用而闻名,它是由一种可生物降解的合成材料制成,该材料称为聚己内酯(PCL)微球,悬浮在水基羧甲基纤维素(CMC)凝胶载体中。

     

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.