fbpx

     

随着年龄增加,许多男女都会有干燥或脱水的皮肤。

干燥皮肤

干燥皮肤是一种皮肤类型,而是基因遗传或荷尔蒙失调,或少于活跃的甲状腺所致。干燥皮肤的类型是先天就得不到足够的皮肤自然油脂,导致肤质干燥与无光泽。 尽管皮肤类型无法改变,你可以加入油性皮肤产品来改善皮肤状况。

皮肤脱水

皮肤脱水则是一种皮肤状况,它并非不足够油脂,而是缺乏水分。这是因外在因素所致(天气与四季的变化),饮食不健康(少吃新鲜产品),以及生活选择(喝酒或抽烟)。这些因素都会扰乱皮肤的油脂保护膜,并导致水分流失。但我们的皮肤脱水,皮肤上的油脂就会释放更多油脂,导致皮肤更轻易产生青春痘。

干燥和缺水的皮肤都可展示下列征兆

 • 感觉粗糙
 • 感觉紧实
 • 感觉痒
 • 看似暗沉
 • 皮肤容易剥落
 • 显示细纹
 • 出现加速老化的现象,例如皮肤松弛与深皱纹

为了让皮肤重新保湿与变得饱和来重现青春皮肤,可通过水光针疗程将透明质酸微量注射入真皮层。为了刺激皮肤自己能制造透明质酸和保湿的本能,丽珠兰再生注射可用来修复皮肤的油脂保护膜,与增加胶原蛋白重生来改善弹性与饱和度。

     

     

是时候拥有您的美丽了。

立即预约/咨询。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.