fbpx

黑眼圈和眼袋

dark eye circle

黑眼圈和眼袋会让您看起来疲倦吗?

eye bags

 • 无论您有多休息,您仍然看起来很累。。。
 • 人们认为您比实际年龄大。。。
 • 您经常需要化妆以掩盖您的眼睛。。。

是什么导致黑眼圈?

fillers
“泪沟” 是从眼睛的角到下眼睑的自然凹陷或凹陷
由于胶原蛋白和脂肪组织的流失,这些抑郁症随着年龄的增长而变得更加严重。
眼袋和色素沉着的发展也使外观恶化,使人看起来既老又累。

合适的治疗条件

fillers

泪沟:

tear trough treatment
皮肤深层(真皮)注射长效透明质酸,以填补凹陷的眼睛的空心,同时使眼部区域恢复活力,使您的眼睛年轻,清新。

 • 持续6 到 9 个月
 • 半永久
 • 无需手术,微创
 • 立竿见影的结果
 • 几乎无需恢复期

我们只使用信誉良好的优质皮肤填充剂。

透明质酸填充剂: Restylane, Teosyal and Juvederm
真皮层填充剂 Dermal Fillers
由透明质酸制成,一种人体自然产生的物质,可将水分保持在我们的皮肤中。

随着年龄的增长,我们的身体无法补充丢失的透明质酸,从而导致皮肤紧致度和丰满度下降。

皮肤中HA含量的增加有助于保持水分,改善弹性,减少表面粗糙度和毛孔大小,使肤色看上去更紧致,更柔软。治疗效果将持续6到9个月。

非透明质酸填充剂:少女针 (一般誉为“胶原蛋白加强剂”)

Ellansé 的作用与其他玻尿酸填充剂不同。

它具有独特的特性,可立即填充和丰盈脸部,同时刺激您自己的胶原蛋白。

它持续 2 年,使其成为一种具有成本效益的治疗方法。

有关用于黑眼圈和眼袋的更多信息:

 

Featured In:

fillers

fillers

fillers

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.