fbpx

     

从 25 岁开始,皮肤就会开始出现老化的迹象。细纹首先出现,随着时间的推移,皱纹也会慢慢浮现。逐渐出现明显的衰老迹象,包括皮肤密度下降,严重下垂,鼻唇褶皱,下颌形成,眼皮下垂和火鸡的脖子(下巴底下的颈阔带)。

我们的皮肤老化有多种原因。由内在因素引起的内在衰老,这些内在因素包括遗传和荷尔蒙变化,这些因素发生在人生的不同阶段。另一方面,外部老化是由外部因素引起的,例如环境(例如太阳曝晒),饮食会导致皮肤过早老化。

虽然我们无法阻止这个自然生理变化与环境造成的老化因素,我们可以进行非手术的医美疗程,来对抗时间与地心引力对皮肤所造成的效应。

多种治疗能促使新的胶原蛋白生长,因而增加脸部萎缩部位的体积,和收紧松弛的部位来创造年轻的样貌。

     

Thermage Flx
Ultherapy 4
HIFU
Sylfirm X
profhilo
Rejuran, Dr Lam Bee Lan, Ageless Medical
Botox-1024x576
image4

是时候拥有您的美了。

立即预约/咨询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.