fbpx

     

什么是Agnes 射频?

Agnes 射频是一种电波射频疗法,可根治慢性痤疮。

痤疮是一种因皮脂腺导致毛囊炎性病变。Agnes RF 能在不造成表皮热伤的情况下,破坏这些腺,因而减少痤疮。

     

     

Agnes 射频如何发挥作用?

Agnes 射频的设备是基于射频能量特有的热凝固效应治疗的,利用针传输能量以破坏特定组织,如破坏特定皮脂腺以治疗痤疮,能达到祛痘的效果。没了皮脂腺,毛囊就不会发炎与感染,并可以永远与痤疮告别。

Agnes acne, Agnes RF 痤疮, acne treatment, 痤疮治疗

第一步骤: 清除毛囊(提取皮脂)

Agnes acne, Agnes RF 痤疮, acne treatment, 痤疮治疗

第二步骤: 破坏皮脂腺

Agnes acne, Agnes RF 痤疮, acne treatment, 痤疮治疗

第三步骤: 三天内清除碎屑和渗出物

     

     

治疗感觉如何?

在进行电波射频疗法前,会将皮肤局部麻醉。

该程序先彻底清洗毛孔,再进行Agnes射频痤疮疗程,最后以激光治疗结尾。隔天则需要复诊,再以无线电频率清除毛囊内容物,并帮助皮肤修复。

     

     

Agnes 射频还能治疗什么?

除此之外,Agnes 射频也能用作:

 • 下垂的上眼皮
 • 眼袋
 • 汗管瘤

该仪器发出的无线电频率能量可针对皮肤间和眶隔的皮下脂肪,减少脂肪。

这促成新胶原蛋白的制造,造成眼睛周围的皮肤收紧。

     

     

谁适合 Agnes 射频疗程?

任何想要永久性解决痤疮问题的患者。Agnes 射频也适用于那些不想服用药物者(尤其是打算成家的女性),或那些不想使用昂贵又只能暂时性解决问题的激光疗程。

     

     

是否有任何恢复期和副作用?

治疗的皮肤部位可能呈现红肿状态,这是因为微型针扎入所致。这些状况将会在几天内消失。

     

     

疗程后的效果如何?

第一次治疗可减少 50% 至 70% 的痤疮,而第三次治疗后将会达到近90%的清除,但效果因人而异。

疗程后青春痘不再出现,而渐渐的新病变也会减少。

     

是时候拥有您的美了

立即预约/查询

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.