fbpx

美的艺术与科学

建立在知识、美术、科学与科技的完美混合,我们自然美的灵巧会让你每时每刻能够活得更好,并让你实现更伟大的梦。推出超越时空的冻龄之美改变,让你有完美的优点。

我们的医美疗程

医生焦点

Loading

超越美的定义

我们的医疗董事: 蓝美兰医生

作为医美领域的领导者之一,蓝医生拥有超过17年的医美经验。她的专业知识涵盖范围广泛的侵入到非侵入性程序。 通过安全,精确,和对美学的热爱- 她追求为每个人创造更年轻,更有自信和自然美的自己。

我们的医生团队

现在就申请吧!独家新闻,活动邀请等。

Make an appointment / enquiry now.

  I’ll like to enquire about/我想询问关于/Saya ingin menanyakan mengenai/Tôi muốn hỏi về

  Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar tentang kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu? ?

  Ready to make an appointment? 预约时间 Siap untuk membuat janji? Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


  *As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
  *由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
  *Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengonfirmasi janji temu Anda.
  *Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.