Nghệ thuật & Khoa học về cái đẹp

Được xây dựng trên sự pha trộn hoàn hảo của chuyên môn, nghệ thuật, khoa học và công nghệ - sự củng cố khéo léo của chúng tôi về vẻ đẹp tự nhiên sẽ biến mọi khoảnh khắc thành cơ hội để bạn sống tốt nhất và mơ ước những khả năng lớn hơn.

Nghệ thuật & Khoa học về cái đẹp

Tìm hiểu tất cả về các phương pháp điều trị cơ thể mới nhất của chúng tôi:
ReduStimTrusculpt iD!

Thêm vào hộp thư đến của bạn các tin tức độc quyền, lời mời,
chương trình khuyến mãi và hơn thế nữa.

Make an appointment / enquiry now.

I’ll like to enquire about 我想询问关于 Saya ingin menanyakan mengenai Tôi muốn hỏi về

Where did you hear about us? 您是怎么认识我们的?Dari mana anda mendengar mengenai kami? Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu?

Ready to make an appointment? 预约时间 Buat Janji/Pertanyaan Bạn đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn?


*As appointment slot is subjected to availability, kindly wait for the call from our customer service officer to confirm your appointment.
*由于预约时间需要确定,我们的客户服务人员会致电确认您的预约。
*Karena janji temu tergantung ketersediaan, mohon tunggu panggilan dari petugas layanan pelanggan kami untuk mengkonfirmasi janji temu Anda.
Vì vị trí cuộc hẹn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, vui lòng chờ cuộc gọi từ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.